Armata este cea mai mare echipă din care ai putea face parte vreodată, o echipă unită și antrenată pentru a apăra interesele României.

CARIERA MILITARĂ

A fi militar este un mod de viaţă, în care se împletesc spiritul riguros, temperamentul dinamic, capacitatea de sacrificiu, pasiunea, tăria de caracter, dezvoltarea fizică armonioasă și capacitatea de efort. Profesia militară nu înseamnă doar manevre militare, exerciţii şi antrenamente. Sunt o multitudine de specialităţi militare care necesită numeroase abilităţi, dincolo de cele specifice combatanţilor. Foarte multe dintre ele au echivalent în viaţa civilă şi asigură transferul de competenţe dinspre şi înspre alte ocupaţii.

O carieră militară de succes începe într-un mediu al disciplinei, al valorilor şi normelor militare. Tinerii care îmbraţişează cariera militară trebuie să fie caracterizaţi de voinţă, determinare, competitivitate, angajare efectivă şi afectivă, curiozitate intelectuală şi dorinţă de lucru în echipă. Profesia militară este una de vocaţie şi trebuie să fie făcută din pasiune. Hotărârea, implicarea, curajul de a-ţi susţine ideile vor duce la succes în cariera militară.

O calitate de bază a militarului o reprezintă spiritul de corp, adică să împărtăşeşti împreună cu ceilalţi colegi valorile comune (mândrie, loialitate, încredere în sine, colegi şi grup, onestitate, demnitate, onoare, disciplină, dăruire de sine, solidaritate etc.), proprii grupului militar de apartenenţă, pe care îl socoteşti deosebit faţă de alte colectivităţi umane.

Militarii se angajează, prin jurământ, să răspundă „prezent” nevoilor armatei. Militarii se mută, frecvent, acolo unde este nevoie de competenţele lor profesionale, în ţară sau în străinătate. Mobilitatea este una dintre caracteristicile acestei profesii.

Însă militarii profesionişti au, pe lângă responsabilităţi, şi drepturi de care beneficiază. În afara unui venit garantat, care creşte pe măsura evoluţiei în carieră, militarii au dreptul la echipament gratuit, compensaţie lunară pentru hrană, dreptul la locuinţă de serviciu sau cuantum lunar pentru chirie, dreptul la medicamente şi asistenţă medicală, la concedii şi permisii, la facilităţi de odihnă şi recuperare a capacităţii de muncă, la compensarea cheltuielilor cu deplasarea la familie când îşi desfăşoară activitatea în alte localităţi decât cele în care domiciliază. Mai sunt şi alte drepturi, compensaţii sau facilităţi de care pot beneficia militarii, în funcţie de situaţia profesională şi socială a fiecăruia.

Funcționarea structurilor militare, din punctul de vedere al resurselor umane, este asigurată de trei categorii de personal complementare, și anume: cadre militare (ofițeri, maiștri militari și subofițeri), soldați/gradați profesioniști și civili. Toți, laolaltă, constituie corpul profesioniștilor în domeniul apărării și contribuie, conform locului și rolului fiecăruia, la succesul misiunilor încredințate Ministerului Apărării Naționale.

Ofiţeri

Maiştri militari

Subofiţeri

Soldaţi/gradaţi profesionişti

Profesiei militare îi este asociată o pregătire profesională temeinică precum și dobândirea competențelor și experienței asociate posturilor ierarhice specifice carierei militare, din momentul acordării primului grad și încadrării în prima funcție. Evoluția în carieră a personalului militar presupune parcurgerea succesivă a stagiilor în grade și funcții conferind, în principiu,tuturor, posibilitatea atingerii celor mai înalte trepte ale ierarhiei militare.

Există reguli și criterii bine stabilite și transparente de evoluţie în carieră, care oferă o perspectivă clară asupra viitorului profesional. Corectitudinea, transparența și șansele egale stau la baza regulilor de evoluţie în carieră a personalului militar. Militarii sunt în serviciul naţiunii. De aceea cariera militară înseamnă mai mult decât un loc de muncă. Ea aduce multe satisfacţii, chiar dacă este caracterizată de disciplină și rigoare.

Dacă dorești o carieră în Armata României

și urmează pașii indicați