Pentru categoria soldaților/gradaților profesioniști sau a rezerviștilor voluntari, vă rugăm să vă adresați biroului informare-recrutare din cadrul centrului militar județean/zonal/de sector pe raza căruia domiciliați sau vă desfășurați activitatea profesională.
Ofițer
Maistru militar
Subofițer
Elev la CNM
Soldat/gradat profesionist
Rezervist voluntar