La această dată nu se fac înscrieri prin intermediul platformei.
Pentru informații privind oferta educațională a Ministerului Apărării Naționale vă recomandăm să vă adresați biroului informare recrutare al centrului militar zonal/ județean/ de sector pe a cărui rază de responsabilitate domiciliați.
Adresele și numerele de telefon pot fi consultate Aici!

RECRUTARE

Un candidat este considerat recrutat atunci când îndeplineşte toate criteriile generale şi specifice de recrutare pentru categoria de personal/instituţia de învăţământ/programul de formare iniţială şi arma sau serviciul şi specialitatea militară pentru care a completat cererea de înscriere, ca primă opţiune, şi pentru care sunt prevăzute locuri/posturi.

...
Procesul de recrutare
...
Criterii generale și specifice
...
Documente necesare întocmirii dosarului

Dacă dorești o carieră în Armata României

și urmează pașii indicați