La această dată nu se fac înscrieri prin intermediul platformei.
Pentru informații privind oferta educațională a Ministerului Apărării Naționale vă recomandăm să vă adresați biroului informare recrutare al centrului militar zonal/ județean/ de sector pe a cărui rază de responsabilitate domiciliați.
Adresele și numerele de telefon pot fi consultate Aici!

Reglementări

Acte normative de interes:

  • Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat
  • Legea nr. 384/2006 privind statutul soldatilor si gradatilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare
  • Legea nr. 270/2015 privind statutul rezerviştii voluntari
  • Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  • Ordinul ministrului apărării naționale nr. M217/2019 pentru aprobarea condițiilor și criteriilor de recrutare, precum și a instrucțiunilor privind organizarea și funcționarea sistemului de recrutare, selecție și formare profesională inițială a candidaților la profesia militară, cu modificările și completările ulterioare ;
  • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.39/2010, privind aprobarea „Instrucţiunilor de aplicare în Ministerul Apărării Naţionale a prevederilor Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari”, cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.25/2017, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în Ministerul Apărării Naționale a prevederilor Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari