Formare

Învăţământului militar îi revine misiunea de a asigura armatei o resursă umană înalt calificată, inovatoare, capabilă să convertească întregul capital educaţional în sursă de cunoaştere şi în avantaje competitive, adaptabilă, în măsură să îndeplinească o gamă largă de misiuni, astfel încât structurile militare să rămână eficiente în faţa oricăror provocări.

Învățământul militar și programele de formare/instruire, cazarea, masa și echipamentul sunt gratuite.

Ofițeri – absolvenți ai învățământului universitar militar/civil

La finalizarea studiilor universitare, absolvenţii obţin diploma de licență, brevetul de ofițer, li se acordă primului grad de ofiţer (sublocotenent sau aspirant) și sunt numiți în funcție.
Instituţiile de învăţământ superior militar (studii de licență):

Ofițeri – absolvenți ai cursurilor de formare a ofițerilor în activitate

Pregătirea ofițerilor prin cursuri de formare se realizează în unități/instituţii de învăţământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue.
Absolvenții primesc brevetul de ofițer, li se acordă grad de ofiţer și sunt numiți în funcție.

Maiștri militari – absolvenți ai învățământului postliceal militar

Studiile postliceale militare se finalizează cu examen de certificare a competenţelor profesionale, cu acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a, a brevetului de maistru militar, confirmarea în armă şi numirea într-o funcţie corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi opţiunile individuale.
Unităţile de învăţământ postliceal militar (studii postliceale):

În aceste şcoli militare sunt formaţi maiştrii militari ca specialişti în exploatarea, întreţinerea şi repararea tehnicii şi armamentului din dotare şi ca lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare.

Maiștri militari – absolvenți ai cursurilor de formare a maiștrilor militari în activitate

Pregătirea maiștrilor militari prin cursuri de formare se realizează în unități/instituţii de învăţământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue.
Absolvenții primesc brevetul de maistru militar, li se acordă grad de maistru militar și sunt numiți în prima funcție.

Subofițeri – absolvenți ai învățământului postliceal militar/civil sau ai învățământului superior medical pentru formarea subofițerilor în activitate

Studiile postliceale militare se finalizează cu examen de certificare a competențelor profesionale, cu acordarea gradului de sergent, a brevetului de subofițer, confirmarea în armă şi numirea într-o funcţie corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi opţiunile individuale.
Unităţile de învăţământ postliceal militar (studii postliceale):

În aceste şcoli militare sunt formaţi subofițerii care urmează să ocupe funcțiile de conducere, de luptători și administrative de la baza ierarhiei militare.

Subofițeri – absolvenți ai cursurilor de formare a subofițerilor în activitate

Pregătirea subofițerilor prin cursuri de formare se realizează în unități/instituţii de învăţământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue.
Absolvenții primesc brevetul de subofițer, li se acordă primului grad de subofițer și sunt numiți în funcție.

Colegii naționale militare – absolvenți ai învățământului liceal militar

Învăţământul liceal militar este de tip vocaţional, în profilul militar, specializarea matematică-informatică.
Misiunea colegiului naţional militar este aceea de a pregăti candidaţi - absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat, pentru instituţiile/unităţile de formare a personalului militar profesionalizat, în mod special a ofițerilor și a maiștrilor militari.
Studiile au durata de 4 ani (clasele IX-XII) şi se finalizează cu obţinerea diplomei de bacalaureat şi participarea la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior militar sau înmatricularea în învățământul postliceal militar de formare a maiștrilor militari.
Pe timpul celor patru ani de studiu, colegiul militar asigură:

Asigurarea unei pregătiri temeinice şi dezvoltarea competenţelor specifice profilului şi specializării sunt garanția promovării examenului de bacalaureat și a admiterii în învăţământul superior militar, precum și a adaptării rapide la rigorile și standardele instituției militare.
Absolvenţii colegiului naţional militar au cele mai mari şanse de a deveni ofițeri sau maiștri militari cu o carieră strălucită, datorită competențelor specifice profilului militar dobândite pe parcursul celor patru ani de liceu.
Pe toată durata pregătirii în colegiul național militar, elevii beneficiază de școlarizare, cazare, masă, echipament, transport dus-întors pe perioada vacanțelor, asistență medicală gratuite.
Unităţile de învăţământ liceal militar sunt următoarele:

Soldați/gradați profesioniști – absolvenți ai cursurilor de instruire

Formarea iniţială a soldaților/gradaților profesioniști se realizează în centrele de instruire/unităţile de instrucţie ale categoriilor de forţe ale armatei și durează cel mult 5 luni. Pe timpul programului de instruire, cursanții sunt luaţi în evidenţă cu gradul de soldat profesionist. Programele de formare se finalizează cu acordarea certificatului de absolvire, care constituie baza confirmării în armă, și numirea în funcţia corespunzătoare pregătirii.

Candidații care nu au efectuat stagiul militar trebuie să parcurgă și să finalizeze un program de instruire care cuprinde două module: modulul instruirii individuale, destinat formării deprinderilor individuale, și modulul perfecţionării instruirii de specialitate, axat pe pregătirea militară specifică armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare; candidații care au efectuat anterior serviciul militar sau au activat în calitate de SGP nu vor parcurge decât al doilea modul.

Dacă dorești o carieră în Armata României

și urmează pașii indicați