SUBOFIȚER
Alegerea pe care poți conta

Dacă îți dorești doar un loc de muncă sau un certificat de competențe, poți alege orice altă profesie.
Dar dacă îți dorești o carieră sigură și respectată, dacă poți fi specialist, luptător, instructor și lider de grup, în același timp,atunci cariera de subofițer este pentru tine!

Subofiţerii sunt luptătorii şi/sau specialiştii care ocupă funcţii de comandanţi/şefi de grupe, plutoane, companii, în structurile combatante, sau funcţii de execuţie.

Subofiţerul poate fi lider al grupului militar (grupă, pluton, companie), specialist într-un domeniu care implică o pregătire distinctă, luptător - capabil să desfăşoare acţiuni de luptă atât individual, cât şi în echipă, instructor - capabil să transmită cunoştinţe şi deprinderi subordonaţilor.

Cariera de subofițer începe, de regulă, cu gradul de sergent şi se poate avansa până la gradul de plutonier adjutant principal.

Evoluția în carieră este legată de performanța și valoarea profesională a fiecăruia. Subofiţerii care, pe cont propriu, devin absolvenţi ai învăţământului superior pot trece, în anumite condiţii, în corpul ofiţerilor sau pot ocupa anumite funcții pentru care acest tip de studii constituie un avantaj.

Subofiţerii aflaţi în a doua parte a carierei se pot specializa în activitatea de stat major şi de management executiv al activităţilor din armele, serviciile şi domeniile funcţionale ale armatei.

Subofițerii în activitate sunt formați prin parcurgerea şi finalizarea studiilor postliceale militare organizate şi desfăşurate în unităţile de învăţământ postliceal militar, sau prin parcurgerea şi finalizarea cursului de formare a subofițerilor în activitate,organizat şi desfăşurat în unități/ instituţii de învăţământ militar, numai pentru armele, serviciile și specialitățile militare pentru care nu se poate asigura formarea în cadrul Ministerului Apărării Naţionale.

Durata studiilor este de un an pentru învățământul postliceal militar și de până la 9 luni, în funcţie de specialitatea militară, pentru cursul de formare a subofițerilor în activitate.

Locurile sunt ocupate pe bază de concurs, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.
Proba de concurs constă într-un test-grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele stabilite prin metodologiile de admitere elaborate anual.

Vor fi înmatriculaţi numai candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, toate condiţiile şi criteriile de recrutare şi care au fost declaraţi “Admis”/”Apt” la toate probele de selecţie prevăzute.

Lista completă a condiţiilor şi criteriilor generale de recrutare

 • să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în România;
 • să fie declarat ”Admis” la probele de selecţie care se susţin în centrele zonale de selecţie şi orientare şi care constau în evaluarea psihologică (test de aptitudini și chestionar de personalitate), evaluarea capacităţii motrice (traseu utilitar-aplicativ și alergare de rezistență) şi interviul de evaluare finală;
 • să fie declarat “Apt” la examinarea medicală care are loc în unități sanitare ale Ministerului Apărării Naționale;
 • să fie declarat “Apt” la examinarea medicală specifică şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale - numai cei care optează pentru programe de formare în cadrul cărora se desfășoară activități aeronautice militare sau pentru Forțele Navale.

Criterii specifice de recrutare pentru formarea prin parcurgerea studiilor postliceale militare:

 • a) să aibă vârsta de cel mult 28 de ani împliniţi în anul organizării concursului de admitere;
 • b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal, militar sau civil, cu diplomă de bacalaureat sau să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere;
 • c) să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B şi C - candidaţii pentru subofiţeri în armele "auto", "geniu" şi "tancuri".

Criterii specifice de recrutare pentru formarea prin parcurgerea cursului de formare a subofițerilor în activitate:

 • a) să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare;
 • b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat;
 • c) să fie absolvenţi ai studiilor postliceale sau superioare corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare;
 • d) să deţină atestat/diplomă de absolvire/certificat de calificare profesională valabil(ă), necesar(ă) exercitării profesiei, prevăzut(ă) de legislaţia aplicabilă, în funcţie de specificul locurilor prevăzute în Planul de şcolarizare;
 • e) să aibă cel puțin un an vechime în serviciu ca soldați/gradați profesioniști în activitate, calculată de la data finalizării programului de instruire și până la data începerii cursului de formare, și să fi fost apreciați prin ultimul document de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puțin "Foarte bun" - candidaţii care provin din rândul soldaților/gradaților profesioniști în activitate;
 • f) să aibă cel puțin un an de experiență în domeniul studiilor prevăzute la lit. c) - candidaţii care provin din rândul persoanelor care nu au grad de cadru militar în rezervă;
 • g) să posede permis de conducere auto valabil, categoriile B și C - candidaţii care optează pentru armele auto, geniu sau tancuri.
 • Prevederile de la lit. e) şi f) nu sunt aplicabile candidaţilor care optează pentru serviciul "muzici militare".

După înmatricularea în instituţia de învăţământ postliceal militar sau la cursul de formare, candidații trebuie să parcurgă și să absolve programul de formare la care au fost admişi.

 1. Studiile postliceale militare se finalizează cu examen de certificare a competențelor profesionale, cu acordarea gradului de sergent, a brevetului de subofițer, confirmarea în armă şi numirea într-o funcţie corespunzătoare pregătirii, în raport cu nevoile Ministerului Apărării Naţionale şi opţiunile individuale.
  Unităţile de învăţământ postliceal militar (studii postliceale):
  • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”, Pitești, județul Argeș
  • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene „Traian Vuia”, Boboc, județul Buzău
  • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Apărare Cibernetică, Sibiu
  • Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri de Logistică „Gheorghe Lazăr”, Chitila, județul Ilfov

  În aceste şcoli militare sunt formaţi maiştrii militari ca specialişti în exploatarea, întreţinerea şi repararea tehnicii şi armamentului din dotare şi ca lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare.
 2. Pregătirea subofițerilor prin cursuri de formare se realizează în unități/instituţii de învăţământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue.
  Absolvenții primesc brevetul de subofițer, li se acordă primului grad de subofițer și sunt numiți în funcție.
Învățământul militar și programele de formare, cazarea, masa și echipamentul sunt gratuite.

 • te înscrii online, pe site-ul www.recrutaremapn.ro sau te deplasezi la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar din județul/sectorul de domiciliu, pentru a obține informații privind oferta educațională, condițiile de recrutare, selecție și admitere, precum și pentru a beneficia de consiliere și îndrumare din partea personalului recrutor;
 • urmezi indicațiile personalului recrutor în legătură cu ceea ce ai de făcut în continuare şi contactezi biroul informare-recrutare atunci când ai nevoie de lămuriri suplimentare;
 • te informezi urmărind informaţiile publicate pe site-urile şi paginile oficiale de recrutare şi ale instituţiilor şi unităţilor de învăţământ militar, despre probele de selecţie şi concursul de admitere;
 • te pregăteşti în vederea participării la probele de selecţie şi la concursul de admitere, conform precizărilor primite de la personalul recrutor;
 • susţii probele de selecţie şi probele concursului de admitere în ordinea şi la datele stabilite şi comunicate de recrutor;
 • completezi dosarul de candidat cu documentele solicitate de recrutor, în scopul certificării îndeplinirii tuturor condiţiilor şi criteriilor de recrutare.

Dacă dorești o carieră în Armata României

și urmează pașii indicați