2 nov 2022 15:34

SUBOFIȚER, specialitatea militară „Sanitar” - 45 de locuri la cursul de formare a subofițerilor în activitate

Ești asistent medical generalist și ți-ar plăcea o carieră în armată?
Se organizează concurs pentru ocuparea a 45 de locuri la Cursul de formare a subofițerilor în activitate, specialitatea militară ”Sanitar”, sesiunea a II-a de admitere, la Centrul de perfecționare medico-militară Sibiu.
 
Înscriere: 31.10 - 18.11.2022
Selecție: 14.11 - 25.11.2022
Termen final de întocmire a dosarelor de candidat: 05.12.2022
Prezentarea pentru susținerea admiterii: 15.12.2022, până la ora 08:00
Perioada de desfășurare a cursului: 06.02 - 14.07.2023.
 
CRITERII DE RECRUTARE:
Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare.
Studiile necesare:
- absolvenţi ai învățământului liceal cu diplomă de bacalaureat ȘI
- absolvenți ai învățământului postliceal - calificarea Asistent medical generalist SAU ai învățământului universitar de licență - specializarea Asistență medicală generală.
Vechime:
- pentru candidaţii care sunt militari în activitate în cadrul MApN: cel puţin 1 an vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate (calculată de la data absolvirii programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare a ofiţerilor în activitate) ȘI să fi fost apreciat în ultimul document de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin "Foaret bun";
- pentru candidaţii care provin din rândul persoanelor care nu au grad de cadru militar în rezervă: 1 an experiență în domeniul studiilor necesare, corespunzătoare specialității militare (să facă dovada că au lucrat cel puțin 1 an în domeniul studiilor cerute).
 
ATENȚIE! Candidații trebuie să deţină certificatul valabil de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România.
 
Se pot înscrie candidaţii care provin din rândul SGP în activitate sau în rezervă precum şi din rândul civililor din cadrul şi din afara MApN.
 
ÎNSCRIERE:
Înscrierile se fac online la https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php sau mergând personal, la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar al județului/sectorului în care aveți domiciliul.
Adresele și numerele de telefon sunt disponibile aici: www.recrutaremapn.ro/contactbir.php .
ATENȚIE! După înscriere și susținerea probelor de selecție vor fi întocmite dosarele de candidat, conform precizărilor personalului recrutor, iar examinarea medicală se va susține după concursul de admitere.
 
SELECȚIA aptitudinală constă în parcurgerea:
- probelor psihologice (test de aptitudini, de personalitate și situațional);
- probelor fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 45 sec. ; alergare pe distanța de 2000 m cu baremul de 9 min. și 45 de sec.);
- interviului de evaluare finală.
 
CONCURSUL DE ADMITERE
Pentru informații despre calendarul examenelor de admitere și probele de concurs, consultați metodologiile de admitere și ghidurile emise de către unitățile/instituțiile organizatoare ale concursurilor de admitere (le găsiți pe site-urile unităților/institutiilor sau afișate la sediile acestora, precum și la birourile informare-recruatre).
 
Candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală și la concursul de admitere, vor efectua EXAMINAREA MEDICALĂ conform indicațiilor primite de la recrutor.
 
Perioada de desfășurare a cursului: 06.02 - 14.07.2023.
 
Pentru informare cu privire la profesia militară şi la oferta armatei, accesaţi site-ul: www.recrutaremapn.ro sau mergeţi la biroul informare-recrutare.

Dacă dorești o carieră în Armata României

și urmează pașii indicați