4 aug 2022 08:30

ÎNSCRIERI pentru CURSUL DE FORMARE A OFIȚERILOR ÎN ACTIVITATE

Vă puteţi înscrie până la data de 12 AUGUST la cursul de formare a OFIȚERILOR în activitate, specialitatea EDUCAȚIE FIZICĂ.

Sunt scoase la concurs 4 locuri, la Centrul de pregătire a cadrelor militare în domeniul educației fizice și sportului în armată, din cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I” București.

CRITERII DE RECRUTARE:
- Vârsta maximă: 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare.
- Studii: absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior acreditate, cu diplomă de licenţă, cu specializarea Educație fizică și sportivă sau Sport și performanță motrică.
- Vechime:
- pentru candidaţii care sunt militari în activitate în cadrul MApN: cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca maiştri militari/subofiţeri sau soldaţi/gradaţi profesionişti, în activitate (calculată de la data absolvirii studiilor militare/cursurilor de formare, respectiv a programuluide instruire, şi până la data începerii cursului de formare a ofiţerilor în activitate) ȘI să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin "Foarte bun";
- pentru candidaţii civili, în rezervă sau din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională: 3 ani experiență în domeniul studiilor de licenţă (să facă dovada că au lucrat cel puțin 3 ani în domeniul studiilor cerute).
 
Se pot înscrie candidaţii care provin din rândul maiştrilor militari şi subofiţerilor în activitate sau în rezervă, al SGP în activitate sau în rezervă precum şi din rândul civililor din cadrul şi din afara M.Ap.N.
 
ÎNSCRIERE:
Înscrierile se fac online la https://www.recrutaremapn.ro/signupform.php sau mergând personal, la biroul informare-recrutare din cadrul centrului militar al județului/sectorului în care aveți domiciliul.
Adresele și numerele de telefon sunt disponibile aici: www.recrutaremapn.ro/contactbir.php .
 
ATENȚIE! După înscriere și susținerea probelor de selecție vor fi întocmite dosarele de candidat, conform precizărilor personalului recrutor, iar examinarea medicală se va susține după concursul de admitere.
 
SELECȚIA aptitudinală constă în parcurgerea:
- probelor psihologice (test de aptitudini, de personalitate și situațional);
- probelor fizice (traseu utilitar-aplicativ cu baremul 1 min. și 45 sec. ; alergare pe distanța de 2000 m cu baremul de 9 min. și 45 de sec.);
- interviului de evaluare finală.
 
CONCURSUL DE ADMITERE
Pentru informații despre calendarul examenelor de admitere și probele de concurs, consultați metodologiile de admitere și ghidurile emise de către unitățile/instituțiile organizatoare ale concursurilor de admitere (le găsiți pe site-urile unităților/institutiilor sau afișate la sediile acestora, precum și la birourile informare-recruatre).
 
Candidații declarați ”Admis” la selecția aptitudinală generală și la concursul de admitere, vor efectua EXAMINAREA MEDICALĂ conform indicațiilor primite de la recrutor.
 
Pentru informare cu privire la profesia militară şi la oferta armatei, accesaţi site-ul: www.recrutaremapn.ro sau mergeţi la biroul informare-recrutare.

Dacă dorești o carieră în Armata României

și urmează pașii indicați